๒๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

บริษัท วินเนอร์ ออนไลน์ จำกัด

เข้าสู่เว็บไซต์